Danışmanlarımız

Danışmanlarımız

bertankaya

Dr.Bertan KAYA – CMA, CIA, CICP

ICI Türkiye – Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı
 • İç Kontrol Enstitüsü (Internal Control Institute) Türkiye’nin Başkanlığını yürütmektedir.
 • BKYD Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk şirketinin kurucusudur.
 • Pek çok büyük ölçekli şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu baş danışmanı olarak görev yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
 • Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
 • Başkent Üniversitesinde MBA, Ankara Üniversitesi SBF’ nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora tez çalışması konusu “Risk Odaklı İç Denetim ve Uygulamaları” dır.
 • Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman ve proje yöneticisi olarak başlamıştır.
 • İç denetim mesleğine yönelmeden önce 3 yıl kadar bağımsız denetim alanında çalışmıştır. Uluslararası bir denetim firmasında denetçilik yapmıştır.
 • 2003 senesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında iç denetçi olarak göreve başlamış, 2010 senesine kadar bu görevini sürdürmüştür.
 • TCMB iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında önemli görevler üstlenmiştir.
 • 2010 senesinden 2017 senesine kadar dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Control Solutions International’ ın Türkiye ofisinde, önce İç Denetim, İç Kontrol & Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu ortak olarak, sonra da yönetici ortak olarak görev yapmıştır.
 • Mesleki sınavlardan geçerek Sertifikalı İç Denetçi (CIA) ünvanını kazanmıştır.
 • Internal Control Institute tarafından verilen Certified Internal Control Professional (CICP) sertifikasına hak kazanmış ve Türkiye’ sin ilk CICP’lerinden olmuştur.
 • “Kurumsal Performansı Artırmak İçin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi”, “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Kamu İdareleri ve KİT’lerde İç Kontrol” başlıklı yayınlanmış 3 kitabı vardır.
 • 2011-2017 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi “İç Denetim” sertifika programlarının koordinatörlüğünü yürütmüş, sürekli eğitim merkezi bünyesinde ders vermiştir.
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kamu Performans Geliştirme Merkezi- PERGEM’ in kurucuları arasındadır.
 • Dönem dönem Üniversitelerde çeşitli akademik programlarda dersler vermektedir.
 • İç denetimin yanı sıra yönetim kurulu yapılanmaları, yönetim kurulu çalışma sistemleri, denetim ve risk komiteleri, kurumsal yönetim, risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim sistemi kurulumu, COSO İç Kontrol Çerçevesi, COSO ERM, iç denetimde kalite güvence değerlemesi, kurumsal yeniden yapılandırma alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir.
 • 50’ den fazla şirket ve kamu idaresine iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, risk değerlendirmesi, kontrol sistemleri oluşturma, operasyonel denetim, BT denetimi ve risk odaklı iç denetim teknikleri gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.
 • Türkiye’ nin alanında oldukça fazla beğenilen, yerli yazılım çözümü olan entegre iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim yazılımı KIOS GRC’ yi oluşturan ekipte yer almıştır (www.kiosgrc.com).
 • İç denetim ile ilgili dünyanın önemli danışman ve eğitmenlerinden (IIA) operasyonel denetim, kurumsal risk yönetimi, COSO ve kontrol öz değerlendirme (CSA) eğitimleri almıştır. Dünyanın 7 ülkesinde, özel sektör şirketleri ve kamu idarelerinde iç denetim ve iç kontrol uygulamalarını yerinde incelemiş, gözlemlerde bulunmuştur.
  icdenetim.org gönüllüsü ve kurucusudur.
 • İç denetim ve ilgili diğer alanlarda 200′ ün üzerinde mesleki blog yazısı ve makalesi bulunmaktadır.
 • Kamu idareleri, KİT’ler, bankacılık, inşaat, turizm, lojistik ve sanayi kuruluşlarında iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri kurulumu ve iç denetim birimlerinin yeniden yapılandırılması konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.
 • Türk Bankacılık Sektörü, Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi, 2000 ve 2001 Krizlerinin Türk Ekonomisine Etkileri, Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması, KOBİ lerde Kurumsal Yönetim, Döviz Kurlarındaki Değişimin İhracata Etkileri, Transfer Fiyatlaması ve Oyun Teorisi başlıkları altına yayınlanmamış ve özellikle ekonomi alanına yönelik akademik çalışmaları mevcuttur.