Kalite Belgelerimiz

Kalite Belgelerimiz

ISO/IEC 15504-7

Bilgi Teknolojileri – Süreç Değerlendirme

ISO/IEC 20000-1:2018

Bilgi Teknolojileri – Hizmet Yönetimi

ISO 25051

Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme

TS EN ISO/IEC 27001:2017

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 12207

Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

ISO 22301:2019

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi