Kalite Belgelerimiz

Kalite Belgelerimiz

TS EN ISO 27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 25051

Yazılım Ürünlerinin Kalite Özellikleri ve Değerlendirmesi

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 12207

Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

TS EN ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi