Kullanıcı Sistem Eğitim Altyapısı

Kullanıcı Sistem Eğitim Altyapısı

Bilişim alanında sizlere sunmuş olduğumuz kullanıcı dostu basit ara yüzlere sahip sistemlerimiz için kullanıcı sistem eğitim alt yapısına sahip olmakla birlikte karşılıklı olarak karar verilen eğitim süresince talep edilen sistemlerin hangi amaca hizmet ettiği, sistemlerde yer alan tüm modüllerin özellik ve işlevleri, veri girişlerinin nasıl yapılması gerektiği donanımlı uzman personelimiz tarafından sizlere aktarılmakta ve yapılan pilot uygulamalarla kullanıcı eğitimleri desteklenerek sistem kullanımında yaşanılabilecek zorlukların önüne geçilmektedir.