Kurumsal Yönetim Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri

Kurumsal Yönetimin kurum ve işletmelerin yönetiminde önemli değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. Kurumsal Yönetim yaklaşımının uygulanmasını sağlamak açısından kurum ve işletmelerde kullanılması gereken bilgi sistemleri teknoloji çağının gerekliliği olarak giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu kapsamda kurum ve işletme sağlığını koruyacak ve ömürlerini uzatacak olan yönetim sistemlerinden İç Kontrol ve Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, İç Denetim, Veri Envanteri(KVKK), Proje Takip ve Süreç Takibi, Anket Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi ve Süreç Otomasyonuna duyulan ihtiyaç giderek artmakta ve kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Bahsedilen bu  sistemlerle kurumsal yönetim anlayışının temel unsurları olarak uluslararası alanda geçerli olan; adillik, sorumluluk, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.