SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi

SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi

SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yazılımı, kurumların uluslararası COSO standartlarına ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin etkin ve entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir yazılımıdır.

İç kontrol bir sistem ve süreçler bütünü olarak ortaya çıkmış, dünyada bir çok ülkede  şirket/kamu idarelerinde 1992’den bu yana COSO modeli uygulanırken diğer ülkelerde ise farklı modeller çerçevesinde uygulama alanı bulmuştur. Türkiye ise gerek kamu, gerekse de özel sektörde iç kontrol uygulamalarında Standart Model olarak COSO modelini baz almıştır.Uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz iç kontrol ve risk yönetimi aracımız SONİK ile şirket ve kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sistemi oluşturmayı amaçlamaktayız. SONO-KYS ailesinin bir üyesi ve kullanıcı dostu arayüze sahip olan SONİK ile COSO standardına uyumlu olarak iş süreçlerinizi oluşturabilir, süreç performanslarınızı takip edebilir, risklerinizi tanımlayabilir, analiz edebilir ve oluşan risk haritası üzerinden risklerinizi önceliklendirerek; riske karşı alınmış ya da alınması gereken kontrol faaliyetlerinizi tanımlayarak kontrol öz değerlendirme ile kontrollerinizi  yönetebilir, izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi Genel Özellikleri

  • Kurumsal sistemleriniz ile entegrasyon
  • Diğer KYS sistemleri ile tam entegrasyon
  • COSO Standartlarına uygun süreç yönetimi
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerininin yönetimi
  • Talep ve destek takip otomasyonu altyapısı
  • Detaylı dokümantasyon(Wiki altyapısı ile birlikte)
  • Yıllık abonelik kapsamında yapılan tüm sistem geliştirmelerini ücretsiz edinebilme
  • Kurum ihtiyaçlarına göre sistemi düzenletebilme ya da ek özellik ekletebilme (ek geliştirme talebinde bulunması gerekmektedir)