SONOP Proje Yönetimi

SONOP Proje Yönetimi

Proje Yönetimi, proje için ayrılan kaynakların etkin kullanılması, projenin belirtilen takvimlerde yürütülmesi ve tamamlanması sürecidir.Proje yönetimi projeye dahil olan tüm taraflar için oldukça detaylı ve karmaşık bir süreçtir. Projelerde farklı konularda farklı yazılımlar ve uygulamaların kullanılması nedeniyle oluşturulan verilerin konsolide edilmesinde ve bu veriler üzerinden sağlıklı sonuçlara ulaşılma noktasında fazlaca sorunlar ortaya çıkmaktadır. Proje yazıldıktan sonra en zoru da organizasyon ve planlama yapılmasıdır. SONO-KYS ailesinin bir üyesi olan SONOP ile projenin fikir aşamasından son aşamasına kadar devam eden tüm süreçlerin en uygulanabilir planlarını oluşturabilir, proje aşamalarınızı ve proje sonuçlarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu sayede sağlıklı bir proje takibi için vazgeçilmez olan bilginin takip edilmesi, diğer departmanlara doğru bilgi aktarılması ve işin takip edilmesi aşamalarını kolaylıkla yönetebilirsiniz.