SONİV Veri Envanteri

SONİV Veri Envanteri

Kişisel verilerin korunması, teknoloji çağının doğal sonuçlarından biri olarak, küresel boyutta hızla önem kazanan bir konu haline gelmiştir.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolmaları gerekmektedir. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir. SONİV KVKK yazılımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak geliştirilmiştir. İş süreçleriniz için işlemekte olduğunuz genel ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin meta verilerinin VERBİS’e uygun olarak kayıt altına alınmasını ve takibini sağlayarak, uygunluk analizleri ile KVKK çerçevesinde genel durumunuzu görmenize yardımcı olur.