Süreç Otomasyonu

Süreç Otomasyonu

Günümüzde idare ve işletmelerde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri bir biriyle entegre olmayan süreçler üzerinde veri alışverişinin sağlanamamasıdır. SONOT Süreç Otomasyonu ile iş süreçlerinizin anlık olarak takibini yaparak performansını analiz edebilir, süreçler üzerinden anlık veri okuyabilir ve böylelikle doğru ve sağlıklı veriye ulaşarak detaylı raporlama yapabilirsiniz. SONOT Süreç Otomasyonu proses aşamalarının birbiri ile entegre bir şekilde süreçlerde yer alan verilerin kaydedilmesi, kaydedilen verilere erişilebilmesi, bu verilerden istenilen istatistiksel sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.