Tam Entegre Sistemler Kullanmak

Tam Entegre Sistemler Kullanmak

Kurumunuzda tam entegre sistemler kullanmak birçok fayda sağlayacaktır. Bunların en başında iç kontrol, risk yönetimi, stratejik planlama ve iç denetim gibi konularda çalışan ekiplerin birbiri ile daha koordineli bir şekilde çalışmasını, birbirinin yaptığı çalışmalardan faydalanmalarını sağlar.

Örneğin:

  • iç denetim ekibinin, iç kontrol ve risk yönetimi ekibinin hazırladığı kontrol kayıtları üzerinde denetimler yapabilmesi,
  • stratejik planlama konusunda çalışan ekiplerinizin, iç kontrol ekibinin belirlediği organizasyon şemasını kullanabilmesi,
  • iç kontrol ekibi de stratejik planlama üzerinde çalışan ekibinizin belirlediği stratejik risklerin raporlamasını yapması,

birbiri ile entegre sistemler tarafından kolayca yapılabilir. Bunlar entegre sistemlerin kurumlara sağladığı avantajlardan sadece birkaçıdır.