İÇ KONTROL
VE RİSK YÖNETİMİ
SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yazılımı, kurumların uluslararası
COSO standartlarına ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’na uygun olarak stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol
ve risk yönetimi faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik
bir GRC yazılımıdır ve diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin
sistemleriniz ile tam entegre çalışır.
Detaylı Bilgi
STRATEJİK
PLANLAMA
SONİS Stratejik Planlama Yazılımı, T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim
Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı “Stratejik Planlama Kılavuzu”
ile tam uyumludur ve diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve
sizin sistemleriniz ile tam entegre çalışır. Stratejik Planlama işlemlerinizin
hazırlık, analiz, planlama, izleme, değerlendirme, birim performansı ölçümü
ve raporlama aşamalarını SONİS sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı Bilgi
FABRİKA
OTOMASYONU
Fabrikanızdaki iş süreçlerinizi anlık olarak takip edebilir,
makinelerinizden veri okuyabilir, istasyonlarınızın performansını
analiz edip detaylı raporlamasını yapabilirsiniz.
Detaylı Bilgi

TAM ENTEGRE

 

Diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin mevcut sistemleriniz ile çok hızlı bir şekilde entegre olabilecek şekilde tasarlanmış sistemler sunuyoruz.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

 

Sadece paket yazılım satışı yapmıyor, mevcut sistemlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştiriyoruz.

 

GÜVENİLİR

 

Veri güvenliğinizi ön planda tutuyor, çalışma yöntemlerimizi, yazılım ve hizmet kalitemizi belgelendiriyoruz.

 

ISO/IEC 15504-7

Bilgi Teknolojileri – Süreç Değerlendirme

ISO 22301:2019

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1:2018

Bilgi Teknolojileri – Hizmet Yönetimi

TS EN ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 25051

Sistem ve Yazılım Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirme

ISO 45001:2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO/IEC 27001:2017

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 12207

Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri

İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ

SONİK İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yazılımı, kurumların uluslararası COSO standartlarına ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uygun olarak stratejik yönetim, süreç yönetimi, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik bir GRC yazılımıdır ve diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin sistemleriniz ile tam entegre çalışır.

STRATEJİK PLANLAMA

SONİS Stratejik Planlama Yazılımı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı “Stratejik Planlama Kılavuzu” ile tam uyumludur ve diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin sistemleriniz ile tam entegre çalışır. Stratejik Planlama işlemlerinizin hazırlık, analiz, planlama, izleme, değerlendirme, birim performansı ölçümü ve raporlama aşamalarını SONİS sistemi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

İÇ DENETİM

SONİD İç Denetim Yazılımı ile uluslararası mesleki uygulama çerçevesine uygun bir şekilde iç denetim süreçlerinizi planlayabilir, gerçekleştirebilir, takip edebilir ve raporlayabilirsiniz. Bu sistemimiz de diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin sistemleriniz ile tam entegre çalışır.

VERİ ENVANTERİ(KVKK)

SONİV KVKK yazılımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak geliştirilmiştir. İş süreçleriniz için işlemekte olduğunuz genel ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin meta verilerinin VERBİS’e uygun olarak kayıt altına alınmasını ve takibini sağlar.

Untitled2-1-scaled

KALİTE YÖNETİMİ

SONOK Kalite Yönetimi Sistemi hemen hemen tüm idare ve işletmelerin sahip olduğu ISO ve benzeri kalite ve yönetim sistemlerinin gerektirdiği doküman ve faaliyetin elektronik ortamda yürütülmesini ve sürekli güncellenen dinamik bir yapıya kavuşturulmasını sağlayan bir GRC yazılımıdır ve diğer kurumsal yönetim sistemlerimiz ve sizin sitemleriniz ile tam entegre çalışır.

FABRİKA OTOMASYONU

SONO Fabrika Otomasyon Sistemi ile fabrikalarınızdaki iş süreçlerinizi anlık olarak takip edebilir, makinelerinizden veri okuyabilir, istasyonlarınızın  performansını analiz edip detaylı raporlama yapabilirsiniz. Fabrika Otomasyon Sistemi üretim sonrası verilerin kaydedilmesi, kaydedilen verilere erişilebilmesi, bu verilerden istenilen istatistiksel sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır.

PROJE YÖNETİMİ

SONO-KYS ailesinin bir üyesi olan SONOP ile projenin fikir aşamasından son aşamasına kadar devam eden tüm süreçlerin en uygulanabilir planlarını oluşturabilir, proje aşamalarınızı ve proje sonuçlarınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz.

SÜREÇ TAKİBİ

SONOS Süreç Takibi ile tüm organizasyonel iş süreçlerinizin hızlı bir şekilde dijital ortamda tasarlanmasını, yönetilmesini, Performans ve KPI ölçümleri ile süreçlerin iyileştirilerek daha verimli hale getirilmesini  sağlayabilir, bu süreçleri mevcut operasyonel sistemlerle entegre edebilir, böylelikle insan hatasını minimuma indirebilirsiniz. SONOS Süreç Yönetimi ve Takibi ile tüm iş akışlarının süreç odaklı yaklaşımla kişilerden bağımsız ele alınarak organizasyonun bütüne hizmet edecek hale getirilmesini sağlayabilirsiniz.

0
19

Başarı İle Tamamlanmış Proje

0
7

Ülkede Aktif Çalışma

0
230000

Kullanıcı

0
25

Yıldan Fazla Sektör Deneyimi

REFERANSLARIMIZ